Financieel verslag MNL 2019

1. Samenvatting

Het kapitaal van de stichting (saldo rekening-courant bij de bank) is in 2019 ongeveer gelijk gebleken. De opbrengsten en uitgaven zijn in balans.
Het aantal aangeslotenen in 2019 is gelijk gebleven ten opzichte van 2019.

2. Beloningsbeleid

Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

3. Resultatenrekening en balans


x