Financieel verslag MNL 2020

1. Samenvatting 

Het kapitaal van de stichting (saldo rekening-courant bij de bank) is in 2020 met een klein bedrag afgenomen. De opbrengsten en uitgaven zijn redelijk in balans. Het aantal aangeslotenen in 2020 is gelijk gebleven ten opzichte van 2019. Wel zijn er 2 categoriĆ«n bijgekomen, te weten het recreantenteam en het ondersteuningsteam. Beiden hebben op dit moment 1 lid. 

2. Beloningsbeleid 


Bestuur en overige vrijwilligers ontvangen in principe geen beloning voor hun werkzaamheden. Uitzondering hierop zijn de mensen die opgeroepen worden voor een inzet. Hiervoor wordt een symbolisch bedrag uitgekeerd. Verder is er begin 2020, tijdens de eerste lockdown, lesgegeven door Monique, omdat dat de enige manier was waarop de groep kon trainen. Hiervoor is per keer dat Monique extra heeft gereden vanuit Aalten naar de trainingsbestemming een kilometervergoeding toegekend van 0.19 cent per kilometer. 

3. Resultatenrekening en balans 


x