Het Beoordelingssysteem

Wij trainen zeer intensief (= twee tot driemaal in de week) om onze honden zo goed mogelijk op inzet-situaties voor te bereiden.


De oefensituaties worden bedacht door mensen die zeer ruime en jarenlange ervaring hebben bij zoekacties waarbij mantrailhonden zijn ingezet.


Wij hanteren maar 1 test, dat is een aanlegtest.
Hierin wordt het team onderworpen aan een oefening die dubbel blind wordt uitgevoerd.
De examinator weet dus ook niet waar het spoor loopt, zo ook hondengeleider en de eventuele personen die meekijken.

Heb je deze test gehaald dan gaan we verder met het logboek. Hierin wordt elke oefening uitgebreid gedocumenteerd. Elke twee maanden vind er een evaluatie plaats en genoteerd in een evaluatie-logboek.
Werkt het team voor 95% tot 100% van de (enkel en dubbel blinde) oefeningen goed uit, zonder aanwijzingen, ondersteuning van derden en is het werk over langere tijd stabiel, dan mag dit team “op inzet”. Hierna vind er elk kwartaal een evaluatie door externe trainers plaats.

Wij zijn hier zeer streng in, want valse hoop geven aan mensen in een kwetsbare situatie vinden wij beneden onze waardigheid.

“Uiteindelijk staan wij er met onze reputatie voor garant dat het ingezette team ook daadwerkelijk op dat moment de gewenste prestatie kan leveren.“ 

Aanlegtest mantrailing
x