Jaarverslag MNL 2019

Inleiding
 
In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgelegd in de statuten van de stichting en wordt jaarlijks, indien nodig, aangepast. Aanpassingen, indien nodig, in het beleidsplan voor het komende jaar worden vastgesteld tijdens de laatste bestuursvergadering van het voorgaande jaar.
Doelstelling :De doelstelling van de Stichting Mantrailgroep Nederland is het opleiden van hondengeleiders en mantrailhonden met als doel deze in te kunnen zetten bij vermissingen.

De stichting heeft per eind 2019 7 leden waarvan 1 ondersteunend lid en 7 honden waarvan 1 inzetbaar is, een aantal in opleiding en twee seniorhonden met vele jaren (inzet)ervaring.

De stichting werkt nauw samen met de overkoepelende Samenwerkende Reddingshonden Organisaties en met overheidsinstanties zoals Politie en Brandweer. Zoekacties vinden plaats in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen - onderdeel van de Dienst Nationale Recherche Informatie van de Politie.
Werkzaamheden/activiteiten: Zoals in de doelstelling staat vermeldt, is het doel van de stichting het opleiden en inzetten van mantrailhonden, honden die het geurspoor van één specifiek persoon (de vermiste) volgen. Momenteel krijgt de stichting zo'n 10 keer per jaar een verzoek tot inzet, waarbij het ongeveer in de helft van de gevallen daadwerkelijk tot inzet komt.
De werkzaamheden en overige activiteiten van de stichting zijn: 

  • het inzetten van mantrailteams bij vermissingen;
  • Kennisontwikkeling en oefening van mantrailing.
  •  Uitvoeren van een algeheel certificering systeem ter bevordering van kwalitatief goed opgeleide K9 mantrailingteams. zie ons beoordelingssysteem.
  • Contacten uitbreiden, opzetten van breder netwerk ten behoeve van bekendheid man- trailing en de functie daarvan. 


Vooruitblik 2020 

In 2020 zal nog steeds het belangrijkste onderdeel van het beleidsplan zijn:

Kennisvermeerdering en inzetervaring op doen.

Er zullen binnen de reddingshondenwereld mogelijk veranderingen plaats vinden door de samenwerking met de politie wat in een nieuw jasje gestoken zal gaan worden. Daarnaast zal voor ons echt de nadruk gaan liggen op het opbouwen van nieuwe contacten en de bestaande contacten verbeteren door betere samenwerkingen. Daarnaast hopen we komend jaar nieuwe goede K9-teams te mogen verwelkomen. 

De plannen voor 2020 zullen zijn: 

  • -  Kennisvermeerdering
  • -  Inzet ervaring opdoen
  • -  Certificering en kwaliteitsborging
  • -  Meer honden inzetbaar maken
  • -  Seminar voor kennisverbreiding 
  • -  Bivak voor ondersteunende oefeningen 


  

x