Jaarverslag MNL 2022

Inleiding
 
In dit beleidsplan legt het bestuur van de stichting het actuele beleid vast. Het beleidsplan is vastgelegd in de statuten van de stichting en wordt jaarlijks, indien nodig, aangepast. Aanpassingen, indien nodig, in het beleidsplan voor het komende jaar worden vastgesteld tijdens de laatste bestuursvergadering van het voorgaande jaar.
Doelstelling :De doelstelling van de Stichting Mantrailgroep Nederland is het opleiden van hondengeleiders en mantrailhonden met als doel deze in te kunnen zetten bij vermissingen.

De stichting heeft per eind 2022 11 leden waarvan 2 ondersteunend lid zijn en 4 in hun proefperiode zitten.

Van de trainende honden is 1 inzetbaar, 1 backup en een aantal in opleiding plus 2 seniorhonden met pensioen. 

De stichting werkt nauw samen met de overkoepelende Samenwerkende Reddingshonden Organisaties en met overheidsinstanties zoals Politie en Brandweer. Zoekacties vinden plaats in samenwerking met het Landelijk Bureau Vermiste Personen - onderdeel van de Dienst Nationale Recherche Informatie van de Politie.
Werkzaamheden/activiteiten: Zoals in de doelstelling staat vermeldt, is het doel van de stichting het opleiden en inzetten van mantrailhonden, honden die het geurspoor van één specifiek persoon (de vermiste) volgen.

Momenteel krijgt de stichting een aantal keer per jaar een verzoek tot inzet, waarbij het ongeveer in de helft van de gevallen daadwerkelijk tot inzet komt.
De werkzaamheden en overige activiteiten van de stichting zijn: 

  • het inzetten van mantrailteams bij vermissingen;
  • Kennisontwikkeling en oefening van mantrailing.
  •  Uitvoeren van een algeheel certificering systeem ter bevordering van kwalitatief goed opgeleide K9 mantrailingteams. zie ons beoordelingssysteem.
  • Contacten uitbreiden, opzetten van breder netwerk ten behoeve van bekendheid man- trailing en de functie daarvan. 


Vooruitblik 2023 

In 2023 zal nog steeds het belangrijkste onderdeel van het beleidsplan zijn:

Kennisvermeerdering en inzetervaring op doen.

Er zijn binnen de reddingshondenwereld veranderingen geweest met name wb. Het oproepsysteem en samenwerking met de politie.

Er is dit jaar een gedragscode en aannamebeleid op schrift gesteld en degene die meewerken aan de daadwerkelijk inzetten moeten een VOG verklaring hebben, naast een geheimhoudingsverklaring.

Daarnaast zal voor ons echt de nadruk gaan liggen op het opbouwen van nieuwe contacten en de bestaande contacten verbeteren door betere samenwerkingen. Daarnaast hopen we komend jaar nieuwe goede K9-teams te mogen verwelkomen. 

De plannen voor 2023 zullen zijn: 

  • -  Kennisvermeerdering
  • -  Inzet ervaring opdoen
  • -  Certificering en kwaliteitsborging (logboek!)
  • -  Meer honden inzetbaar maken
  • -  Seminars organiseren voor kennisverbreiding met externe trainers 
  • -  Bivak voor ondersteunende oefeningen 


  

x