• Bel ++31 (0) 6 27 11 11 50 voor vermissing binnen 24 uur

 • Mantrailen

 • Wijze raad:

  Mantrailing is a very demanding work and requires, good nerves, patiences and a blank forgiving mind set.

  Give your dog the room, time and line that they need to solve the issue of where the scent is and where does it go.

  Your job is to watch your buddy, gauge the surroundings and don't try to out think the nose.

 • Iedere mens laat vanaf het moment van geboorte tot ver na zijn dood een geur (spoor) na.

  Voor een goed getrainde en ervaren mantrailhond is dit geurspoor te ruiken en te volgen.

  De beste resultaten worden behaald indien wij binnen 12 tot uiterlijk 24 uur na de vermissing opgeroepen worden. Na 24 uur wordt de kans op succes nihil, maar wij proberen het in sommige situaties wel. Soms kun je geluk hebben of zijn de omstandigheden gunstig.

  Het kan ook voorkomen dat het erg moeilijk of onmogelijk voor de hond wordt als de weersomstandigheden voor de geur niet gunstig is.

 • Een mantrailer of speurwerkhond zoekt gericht naar de specifieke geur van een bepaalde persoon.

  Met behulp van een geurbron, zoals een kledingstuk, sleutelbos, haarborstel, enz. van die persoon neemt de hond de geur op en zoekt waar hij die geur nog meer vindt.

  Die persoonsgebonden geur is voor de hond als het ware een soort vingerafdruk. Het is individueel en specifiek.

  Op deze manier kan een mantrailhond iemand die vermist is snel opzoeken of in ieder geval aangeven in welke richting er gezocht kan worden.

  Ook binnen het reguliere reddingshondenwerk kan een mantrailhond zijn nut hebben. Deze hond kan uitzoeken in welke richting er gezocht kan worden, of die persoon in een bepaald gebied is geweest enz.

 • Geur

  De hond leeft in een wereld van geuren.

  Hoe complex die kan zijn illustreert de tekening over "de geurenwereld van de hond", hoewel, in het echt is het nog veel gecompliceerder!

  De moeder en het kind laten een spoor van geuren achter, maar ook de boodschappentas en wat denk je van de uitlaatgassen van die auto?

  Illustratie van Mathias Wosczyna uit het Boek Rashonden Ulrich klever (Thieme uitg. Zutphen)

  Zonder een gerichte training weet de hond niet wie / welk spoor hij moet volgen.

  In dit kader is het belangrijk dat de hond voordat hij begint met het spoor, een voorwerp te ruiken krijgt met de specifieke geur van die persoon. Wij gebruiken daar geurvoorwerpen voor. Deze bewaren we in een afgesloten plastic zak, zodat de oorspronkelijke geur niet vermengd wordt met andere (omgevings)geuren.

 • Onze manier van werken

  Mantrailen is lange tijd in Nederland een vrij onbekende manier van werken geweest.

  Er waren in Nederland lang geen instructeurs beschikbaar die ons goede instructie en kennis konden leveren.

  Zo zijn we op zoek gegaan in o.a. Duitsland en Amerika naar ervaringsdeskundigen.

  Deze mensen hebben we regelmatig uitgenodigd. Zo zijn de  afgelopen jaren een paar methodes en denkbeelden de revue gepasseerd, waarbij we onze kennis vooral uit het buitenland hebben gehaald, zoals uit Amerika, Schotland en Duitsland.

  Natuurlijk is dat ook gepaard gegaan met de nodige "fouten", maar we hebben hiervan geleerd en uiteindelijk trainen we volgens een mix van allerlei methoden, specifiek afgestemd op de desbetreffende hond.

 • Een voorbeeld in deze is dat we een tijdje geleden er nog vanuit gingen dat een oud spoor van meer dan 24 uur haalbaar is. Uit ervaring weten wij inmiddels dat het met elk uur langer vermist zijn de kansen op succes drastisch afnemen. Zelfs 24 uur is niet altijd haalbaar. We hebben dit regelmatig dubbel blind getest, dus we weten waarover wij spreken.

  Onze honden worden dubbel blind getest en wij werken alleen met gecertificeerde honden.

  Dubbel blind: Onze examens zijn op de realiteit berust: dus niemand weet waar de persoon die de examenhond moet zoeken naartoe is gelopen.

  Ook de persoon en de locatie is voor de hond en de geleider onbekend gebied. alleen zo kunnen wij u garanderen dat onze hondenteams goed opgeleid zijn en hun taak goed kunnen uitvoeren, indien nodig. voor de exameneisen zie: K9 SAR mantrailing Nederland

 • Gang van zaken tijdens de training van het mantrailen

  • De hond krijgt een geurartikel aangeboden. Het geurartikel bevat de geur van de persoon die de hond moet gaan zoeken.
  • Na het zoek commando zal de hond het spoor gaan volgen.
  • De hond bepaalt de richting van het spoor en werkt dit uit.
  • De richting van het spoor wordt bepaald aan de hand van de ouderdom van de geur. (In principe het meest verste spoor)
  • Aan het einde van het spoor wordt de hond beloond door degene die gezocht werd.
  • Dit kan voor iedere hond iets anders zijn, Als het maar een feestje is voor de hond.
  • Foto's en video's van onze trainingen vind u op een aparte pagina.