Vermissing van een persoon? Wij zijn 24/7 inzetbaar.

Alarmnummer: 06 27 11 11 50


Sponsors /Donateur 
De hulp die wij met onze mantrailhonden bieden bij vermissingen is in principe kosteloos.

Wij werken pro deo, maar om deze hulp zo goed mogelijk te kunnen geven kost het wel geld.


Om dit fantastische en intensieve werk te kunnen (blijven) doen zijn wij afhankelijk van onze eigen portomonnee, maar gelukkig krijgen wij ook giften door donateurs en sponsoren.

Niet alles kunnen wij zelf bekostigen.


Mantrailing donaties

Onze stichting is een goed doel en ANBI geregistreerd.  Daardoor is uw financiële bijdrage aftrekbaar voor uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vandaar dat wij, onze stichting u graag als donateur verwelkomen. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten.

Wij hebben op zich niet veel nodig, maar hopen op wat geldelijke ondersteuning voor o.a. het volgen van seminars (kennisvermeerdering), nieuwe portofoons, goede verlichting voor onze nachtelijke inzetten en vergoeding van de reiskosten tijdens onze kosteloze inzetten.

De portofoons en verlichting zijn onontbeerlijke materialen om goed te kunnen werken (wij moeten ook in het donker onze honden goed kunnen lezen) en voor onze veiligheid.

Neem contact op met ons via de email voor meer informatie of doneer rechtstreeks via onze online button.

Enorm bedankt voor uw steun!

Donaties zijn ook rechtstreeks welkom:

ST. MANTRAILGROEP NEDERLAND te Aalten | KVK:52398536 | IBAN: NL49TRIO0379250047

Stichting Mantrailgroep Nederland is een zogenaamde "goede doelen organisatie".
Vanaf 1-1-2008 zijn giften gedaan aan goeddoelinstellingen aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen nut beogende instelling (anbi).
Dit betekend dat aan de Stichting Mantrailgroep Nederland overgemaakte giften fiscaal aftrekbaar zijn!

Voor u en voor ons aantrekkelijk.
Voor algemene informatie over de ANBI: KLIK HIER 

of voor De belastingvoordeel: KLIK HIER 

Mantrailing ANBI

De status van ANBI heeft ook consequenties met betrekking tot het publiceren van documenten.

via de buttons krijg je inzage in de documenten.

ST. MANTRAILGROEP NEDERLAND | KVK:52398536 | IBAN: NL49TRIO0379250047 | bestuur@mantrailing.nl

© 2020